“Зелени талас”

logo

“Зелени талас” захватио и Србију

Оно што представља посебну вредност пројекта је што ученицима и

наставницима пружа могућност савладавања вештине коришћења

комуникационе платформе (интернет сајта) за припрему, унос и

слање података, као и могућност дневног праћења података.“

image

др Драгана Миличић

Координатор Greenwave Србија

Доцент Биолошког факултета у Београду

Зелени талас (Greenwave) је научни пројекат осмишљен у циљу популаризације науке, намењен ученицима и школама. Он је део ширег пројекта Европске Уније под називом FIBONACCI, који има за циљ популаризацију и ширење истразивачког метода у предавању наука у школама (IBSE – Inquiry Based Science Education), као и успостављање европске мреже за развој и ширење овог концепта образовања. До сада се пројекту прикључило 25 градова из 21 земље Европе. Пројекат постоји од 2008. године, а од ове године се реализује и у Србији. Базиран је на вишегодишњем праћењу појаве биљака и ж ивотиња весника пролећа, као и на мерењима основних климатских параметара (температуре, количине падавина и брзине ветра) одређеног подручја)

Bubanjski heroji kolaz 2

Наставите са читањем

Advertisements

Greenwave – Зелени талас – Весници пролећа

Greenwave (Зелени талас) је део великог међународног пројекта Европске уније под називом Fibonacci који има за циљ популаризацију и ширење истраживачког метода у предавању наука у школама. Пројекат Greenwave се у Србије реализује кроз пројекат Рука у тесту.

Основни задатак ученика је да прате појаву весника пролећа, да о томе припремају информације и достављају их на сајт пројекта. На географској карти могу да се прате дневне измене стања које достављају школе са терена. На тај начин се прати како се пролеће ширило преко континетна (Greenwave – зелени талас). Упоређујући и анализирајући податке из вишегодишњег посматрања, заједно са подацима званичних метеоролошких станица, може да се утврди када је пролеће дошло раније, а када касније, што научницима може да помогне да боље схвате климатске промене.

Када бисмо могли да посматрамо са веће висине, могли бисмо да видимо како зелени талас прелази преко европског континетна у пролеће. То је због тога што се отварају пупољци дрвећа и све се зелени. Зелени талас почиње у јужним деловима Европе у фебруару и помера се преко читавог континета како температура расте. Научници су израчунали да ово померање има брзину приближну брзини људског хода – око 6.5 km/h.

Кроз учешће у овом пројекту ученици из прве руке сазнају шта се догађа са природом, стичу способност посматрања, анализе и доношења закључака и директно учествују у решавању климатских проблема на Земљи.

Активности и званична мерења – од фебруара 2011. године.

Званична регистрација учесника на сајту пројекта крајем децембра.

www.greenwave-europe.eu

Информације и материјали за реализацију пројекта:

http://www.rukautestu.rs/?Page_Id=1201

http://cid-2e53625dc071db41.office.live.com/browse.aspx/Ruka%20u%20testu%20materijali

Упутства за израду приручних средстава која ће се користити за мерење брзине ветра и количина падавина, као и упутство за мерење температуре могу да се преузму са наведених сајтова. Израду ових средстава и пробна мерења треба започети у току новембра.

Сви они који желе да се укључе у наведене активности могу да се пријаве на aktivfizicara@hоtmail.rs