VI Камп физике ‘’Сокобања 2012’’

у току зимског распуста, 08. до 15. јануарa 2012.

у Сокобањи, у хотелу “Здрављак“

Садржај кампа  биће реализован кроз активности:

  • часови физике по разредима

Према наставном плану за додатни рад.

  • мали огледи

Помоћу најједноставнијих средстава, која су свакодневно доступна, ученици ће изводити огледе, анализирати појаве и изводити закључке.

  • информатичка секција

Основне могућности програма за креирање презентација и могућностима које нуди Интернет. Кроз практичну примену ових програма ученици ће обрађивати садржаје из физике.

  • популарна предавања из области физике и астрономије

Упознавање са савременим достигнућима физике и астрономије.

  • слободне активности

Учесници кампа ће упознати Сокобању, користити базен (свакодневно), у вечерњим сатима биће организована дискотека, пројекција филмова и интернет клуб.

Информације

Југослав Ђорђевић, координатор кампа,

email: dj.juga@sezampro.rs; моб.тел. 069/75-64-94

Удружење физичара “Омега“ Ниш – email: omegafizika@hotmail.rs

“Зелени талас”

logo

“Зелени талас” захватио и Србију

Оно што представља посебну вредност пројекта је што ученицима и

наставницима пружа могућност савладавања вештине коришћења

комуникационе платформе (интернет сајта) за припрему, унос и

слање података, као и могућност дневног праћења података.“

image

др Драгана Миличић

Координатор Greenwave Србија

Доцент Биолошког факултета у Београду

Зелени талас (Greenwave) је научни пројекат осмишљен у циљу популаризације науке, намењен ученицима и школама. Он је део ширег пројекта Европске Уније под називом FIBONACCI, који има за циљ популаризацију и ширење истразивачког метода у предавању наука у школама (IBSE – Inquiry Based Science Education), као и успостављање европске мреже за развој и ширење овог концепта образовања. До сада се пројекту прикључило 25 градова из 21 земље Европе. Пројекат постоји од 2008. године, а од ове године се реализује и у Србији. Базиран је на вишегодишњем праћењу појаве биљака и ж ивотиња весника пролећа, као и на мерењима основних климатских параметара (температуре, количине падавина и брзине ветра) одређеног подручја)

Bubanjski heroji kolaz 2

Наставите са читањем